Skog

Prima skog. Foto: Julia Andersson
Prima råvara
gällö
Matfors - Stöde Lokalkontor: Bergom 213, 864 91 Matfors

Bergom Såg köper ditt virke som:

- Leveransvirke 

- Avverkningsrätt 

 

• Avverkningsuppdrag • Leveransrotköp
• Rotposter • Gallring mm

 

 Bergom Såg är tillsammans med Gällö Skog, köpare av avverkningsrätter i form av såväl slutavverkning som gallring. Avverkningsrätterna avverkas av våra egna maskiner på ett kostnadseffektivt sätt med inriktning mot att virkesvärdet skall bli så högt som möjligt. Med nära kontakt med vår virkesuppköpare, kan du som kund känna dig trygg med att ditt skogsinnehav tas om hand på bästa sätt. KONTAKTA OSS SÅ FÅR DU VETA MER.

 

 

 

Photo
Svensk råvara
Photo
Lastning
Photo
Lastning
Photo
Åkare Lodin transport
Photo
Avverkning
Photo
Avverkning
Logon